Погледајте извештај о стању дрвећа на Пећини

Стање стабала у парк шуми на Пећини већ дуже време привлачи пажњу јавности. Елаборат о визуелној процени здравственог стања стабала у парк-шуми Пећина са предлогом мера санације за свако појединачно стабло од данас је доступан на сајту града Ваљева.

У његовој изради је учествовала екипа стручњака коју чине др Слободан Милановић, ванредни професор и др Иван Миленковић, доцент, као и специјалиста за визуелну процену здравственог стања стабала инж. Љубомир Попара са сарадницима су детаљним радом на терену, прикупљањем и анализирањем података.

На стаблима је забележен велики број сапрофитских гљива, тумори, механичка и оштећења од инсеката која доводе до слабљења, сушења и преламања дрвећа, стоји у овом Елаборату. Наведено је да су стабла четинара и лишћара, која су наизглед здрава, у лошем стању и детаљно су описане све појаве, које могу да угрозе безбедност посетилаца и корисника, а посебно деце.

Предложено је уклањање оболелих стабала, као и садња нових садница, старости 7 до 10 година. Како је наведено у извештају, циљ ове интервенције је да се сачува парк-шума од даљег пропадања. Предложене су саднице воћкарица, дрвенастих врста и цветно декоративних.

Комплетан извештај можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

Закључак комиције можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.