Нова економија: План за гасовод Београд-Ваљево-Лозница на раном јавном увиду

Град Београд огласио је рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације.

Влада Србије донела је почетком августа одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд–Ваљево–Лозница са елементима детаљне регулације, преноси Нова економија.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 18. августа до 1. септембра 2021. године на званичним интернет страницама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфратструктуре и јединица локалних самоуправа које су обухваћене планом.

Окврина граница обухвата делове територије Београда, Ваљева и Лознице, општина Лајковац, Мионица, Уб, Осечина и Крупањ. Делови обухваћених територија налазе се у деведест и једној катастарској општини.

Циљ јавног увида је да се јавност упозна са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања.

Доношењем овог Плана обезбеђују се просторни услови за енергетску интеграцију подручја Колубарског и Мачванског управног округа у систем снабдевања природним гасом у Србије, односно даљи развој система дистрибуције природног гаса и снабдевање потрошача, писало је у одлуци Владе.

Средства за израду Просторног плана обезбеђује Јавно предузеће “Србијагас” Нови Сад.

Leave a Reply

Your email address will not be published.