На помолу решење за Апотеку “Ваљево”?

Проблеми са којима се Апотека “Ваљево” суочава нису новост. Неки објекти не раде, а у онима који су отворени углавном нема лекове. Решење за нагомилане дугове у Градској управи виде у моделу јавно-приватног партнерства.

Чланови Градског већа су на последњој седници разматрали предлог закључка о прихватању извештаја извршеној анализи модела за решавање статуса Здравствене установе Апотеке „Ваљево“ са аспекта утицаја на пословање и о утврђивању модела за решавање ситуације у којој се налази ЗУ Апотека “Ваљево”, као и предлог закључка о начину измирења неизмирених обавеза Здравствене установе Апотека “Ваљево”.

Након анализе предложених модела у складу са задацима утврђеним Одлуком о начину и моделима решавања статуса ЗУ Апотеке “Ваљево”, Радна група је закључила да је модел јавно – приватног партнерства са елементима концесије ефикаснији метод и прихватљивији модел у односу на финанијску позицију ЗУ Апотеке “Ваљево”.

“Овај модел може довести до дугорочне стабилности, на начин који обезбеђује профитабилност и задовољење јавног интереса у погледу друштвене бриге за здравље, као основног приоритета”, наводи се на сајту Лепа реч Ваљева.

Leave a Reply

Your email address will not be published.