Завршена студија за јавно осветљење на територији града Ваљева- унапређењем система до значајних уштеда

Студија изводљивости “Smart City Valjevo” – унапређење јавне инфраструктуре кроз реконструкцију јавног осветљења уз примену мера енергетске ефикасности и смањења емисије СО2“, коју је припремила компанија Smart Energy Investment Kft огранак СЕИ Београд, представљена је данас у Ваљеву.

На локацијама где не постоји мрежа јавног осветљења предвиђена је уградња светиљки које се напајају из соларних панела и које су изван система јавног осветљења. Студија дефинише имплементацију светиљки са ЛЕД технологијом и проширивање СМАРТ елементима за комуникацију и повезивање на централни систем управљања.

“Светлосно загађење представља најбржи глобално растући проблем животне средине, а Ваљево је први град који је у склопу елабората и представљања пројекта дао пажњу и овој тематици. Поред економске и енергетске уштеде, овим пројектом се процењује значајно смањење светлосног загађења које ће утицати не само на повећање квалитета животне средине грађана, него и свих природних добара у околини града” , изјавила је Дејана Бјелајац представница невладине организације Carpe Noctem.

У оквиру студије приказана је техничка и економска оправданост улагања у унапређење јавне инфраструктуре у складу са стандардом СРПС ЕН 13201:2016. Предвиђено је 11.373 комада светиљки за замену и 232 управљачка система који ће регулисати аутоматско функционисање.

Циљ пројекта је да систем јавног осветљења врши функцију без људског ангажовања односно аутоматски. Реализацијом пројекта постоји могућност уштеде на годишњем нивоу од око 3.700.000 кWх електричне енергије, односно око 2.114,7 тона СО2 годишње.

Поменута неповратна средства у износу од 82.857 ЕУР за израду студије о имплементацији јавног осветљења на територији града Ваљева усмерена су на развој Западног Балкана. Циљ пројекта јесте остваривање резултата у складу са Париским споразумом о клими.

Применом модела јавно – приватног партнерства, инвестиције мађарске компаније СЕИ у систем јавног осветљења у Републици Србији до сада су биле око 16 милиона евра.

Фото: Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published.